La nostra Setmana Solidària està en marxa un any més!
En aquests moments cal ser solidari i recolzar-nos els uns als altres.

El lema de la Setmana Solidària és “Ix a la vida. Sala-la”. Eixir a la vida per tal de transformar el món.  Enguany ens centrem en la R. Democràtica del Congo per tal de donar a conèixer al nostre alumnat la realitat d’aquell poble.

Com sempre contem amb la vostra participació i solidaritat!