La UNESCO va establir el 21 de febrer com a dia de les llengües maternes. Llengües sobre les quals hem de sembrar-ne de noves i llengües que cal protegir perquè amb elles la nostra mirada al món es convertix en un calidoscopi multilingüe i multicultural que hem de protegir per evitar que el nostre món brille només amb el gris d’una única llengua.